Tips inför bastubygget

bastu3När man ska bygga bastu finns det mycket att tänka på, och det är viktigt att man planerar ordentligt för att resultatet ska bli bra. Här kommer några tips inför bastubygget!

Inspireras av andra
Innan man sätter igång med sitt bastubygge är det en bra idé att titta runt lite för att hitta inspiration. En bastu är inte bara en bastu, och idag finns det många olika typer och utseenden. När man letar inspiration måste man dock vara medveten om att det ofta finns saker som man kan påverka och saker som man inte kan påverka, så det är inte säkert att man kan få precis den bastu som man drömmer om.

Det är förutsättningarna som sätter gränserna, till exempel var bastun kan placeras, hur stor den kan vara och hur stor budget man har för bygget. Däremot kan man få många smarta tips genom att se hur andra har gjort med sin bastu. Man kan till exempel hitta inspiration i bloggar och på olika hemsidor, och man kan även titta runt bland hus som är till salu för att se bilder på olika typer av bastur. Det är förstås också bra att prata med företag som säljer eller bygger bastur.

Tänk på säkerheten
Vissa väljer att anlita hantverkare för att bygga bastu och andra gör arbetet själv. När man använder sig av hantverkare behöver man inte fundera så mycket på själva bygget, men om man bygger själv måste man se till att bastun blir säker. Säkerheten är väldigt viktig med tanke på att det handlar om ett rum som kan bli väldigt varmt och samtidigt fuktigt.

Man måste till exempel se till att golvet är halkfritt så att man inte riskerar att halka och slå sig så att man tuppar av inne i bastun. Man måste också ha en dörr som inte går att låsa, och den ska alltid öppnas utåt. Har man en vedeldad bastu måste man ha brandsäkert material på golvet vid kaminen. Oavsett vilket aggregat man har bör man ha ett skydd för att inte riskera att bränna sig. Man ska också se till att alla spikar i bastun sitter dolda eftersom metallen bränns.

Undvik vanliga misstag
Felaktig ventilation är ett av de vanligaste felen i bastubyggen. När man inte konstruerar ventilationen på rätt sätt får man dålig luftcirkulation. Ventilerna måste sitta korrekt, och dessutom ska man komma ihåg att det ska vara minst 15 mm mellan sittbrädorna för att inte dessa ska hindra luftcirkulationen.

Ett annat vanligt misstag är att man gör en för liten springa mellan dörr och dörrkarm. Dörren måste anpassas eftersom träet kommer att svälla upp i den fuktiga värmen, och om springan då är för liten finns det en risk att dörren fastnar och inte går att få upp. Det problemet har man förstås inte om man till exempel väljer en dörr av glas.