Frågor & svar

Här har vi samlat några frågor som man kanske ställer sig inför bastubygget och besvarat dem med enkla svar!

Vad är bastustenar?
Bastustenar är speciella stenar som läggs på värmekällan. Det finns många olika typer av bastustenar och det är viktigt att veta att man inte kan använda vilken sten som helst. För att stenarna ska kunna lagra så mycket värmeenergi som möjligt ska de vara av ett tungt material, mörka i färgen och tillräckligt stora. Felaktig sten eller felaktigt staplad bastusten kan orsaka överhettning och skador på elelementen på grund av dålig luftcirkulation. Stenarna har begränsad livslängd och bör bytas ibland. Använder man bastun i genomsnitt två gånger per vecka är det lämpligt att byta stenar en gång om året. Kvaliteten på bastustenen kan påverka aggregatets livslängd.

Vilket bastuaggregat ska man ha?
Det beror på vad man söker. Generellt kan man säga att en vedeldning passar bäst i en fristående bastustuga och ett elaggregat är bättre för en bastu i ett hus. Om man vill ha en vedeldad bastu krävs en skorsten. I dag finns allt från aggregat för traditionell torr- eller våtbastu till aggregat med inbyggd vattentank för ång- och örtbastu. Det är viktigt att bastuaggregatet har rätt effekt i förhållande till bastuns storlek och att det är monterat korrekt och säkert.

Var är det mest optimalt att placera en bastu?
Det smidigaste är att bygga bastun i anslutning till ett badrum där det redan finns vatten och ventilation. Det går förstås att bygga bastu i andra rum också, men då måste man anpassa rummet. Idag finns det bastur som inte tar mycket mer plats än ett badkar, så det går att få plats med en bastu även i ett badrum som inte är så stort. Om det inte finns någon lämpligt plats inne kan man bygga en fristående bastustuga på gården.

Vad ska man tänka på när man ska bygga bastu?
Ventilationen är väldigt viktig för att det ska bli bra luftcirkulation. Man ska också tänka på att använda ett material som inte blir för varmt för själva sittytorna, som till exempel asp. Spikar ska sitta dolda eftersom metallen bränns. Man måste också se till att dörren har möjlighet att svälla om den är gjord av trä, annars finns det risk att den fastnar.

Finns det några risker med att ha bastu?
Det gäller att tänka på säkerheten när man bygger bastu. Golvet ska vara halkfritt och dörren ska öppnas utåt och inte gå att låsa. Aggregatet bör ha ett skydd så att man inte kan bränna sig. Man bör inte torka tvätt i bastun med aggregatet påslaget eftersom det finns risk att kläder ramlar ner på aggregatet och börjar brinna. Man ska se upp om träinredningen börjar mörkna, då ska den bytas ut eftersom den i värsta fall kan självantända.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *